Projecten van Antsje uit het verleden


In het verleden heeft Antsje verschillende projecten afgerond, onder andere het Hospice in Leeuwarden, het verpleeghotel in de Hofwijck en het Tramkwartier ( zorgwoningen en multifunctioneel centrum) ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt zij ook bij samenwerkingsprojecten.


Marcelis Govert Hospice

Na jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt in ziekenhuis, verpleeghuis en in de wijk vond ik dat er iets miste in de zorgketen voor terminale mensen, vooral als er thuis onvoldoende steun van familie of vrienden mogelijk was. Zo ontstond het idee voor de realisatie van het hospice in Leeuwarden.

Ik heb het initiatief genomen en ben begonnen met het genereren van extra gelden voor de verbouw van het MCG. Nadat volgoende middelen waren verzameld, kon de realisatie beginnen en samen met het bestuur van het MCG zijn er verbouwplannen gemaakt. Er is een Visie ontwikkeld op de terminale zorg die we wilden bieden, net als thuis. Met het VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg) is het vrijwilligersbeleid ontwikkeld, en het verpleegkundig beleid vorm gegeven.

Na vier jaar is het project succesvol afgerond, een prachtige ervaring met veel inzet en goodwill van alle betrokken partijen.

Lees meer over het Marcelis Govert Hospice»

Tramkwartier

Passend bij de ontwikkeling van de woonzorgservicezones van de gemeente Leeuwarden heb ik voor Palet een project begeleid in Oud-west. Hier lag een kans voor verbetering. Er woonden veel ouderen, maar er waren nagenoeg geen voorzieningen. Ik ben het project begonnen met een buurtonderzoek waarbij de vraag: wat hebben ouderen nodig om zo lang mogelijk in hun eigen buurt te kunnen blijven wonen, centraal stond.

Dit alles resulteerde in de realisatie van het Tramkwartier: zorgwoningen met een zorgsteunpunt, een huisarts, fysiotherapie en een ontmoetingsplek. Deze ouderensociëteit heb ik samen met de ouderen uit de wijk ingericht en vormgegeven. Zij runnen nu de sociëteit zelf. Er kan worden gegeten, er worden door hen zelf activiteiten georganiseerd en begeleid. Kortom, een plek waarbij ouderen hun talenten inzetten voor elkaar.

Lees meer over het tramkwartier»


Andere projecten

Verpleeghotel de Hofwijck voor geriatrische revalidatie
Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen integratie 1e en 2e lijn
Vroegsignalering dementie i.s.m. Tinz en huisartsen Bonnehûs
Vormgeving Haalbaarheidsonderzoek: zorgvorm voor Jong dementerenden
Verbeteren van de hoorzorg in de ouderenzorg, samen met Hoor Friesland en Pento
Implementatie van de wijkverpleegkundige nieuwe stijl