Trainingen en Coaching van Antsje uit het verleden


In het verleden heeft Antsje voor Palet verschillende trainingsprogramma’s ontwikkeld waarin de veranderende rol van de medewerker centraal stond. Deze trainingen waren gericht op het verbinden, verbreden, verlichten en versterken van het sociale netwerk van de cliënt. Wat kan ik als zorgverlener doen om het netwerk te ondersteunen? Goede communicatieve vaardigheden en zelfreflectie zijn hierbij van groot belang.

Trainingen

Vertaling van de missie en kernwaarden naar de praktijk
Samenwerken met het sociale netwerk: hoe doe je dat?
Werken met geno- en ecogram
Oplossingsgerichte communicatie
Systeemgericht werken